Ikke Jarle men Synnøve Rykkje, Jarles søster, er med på benken som fysio :-)

Hun har vært med under hele oppholdet i Frankrike og har gjort en utmerket jobb med stive og støle håndballmuskler.

Ligner hun på Jarle? Døm selv: